close

Nhận Thông tin Dự Án

09 6666 2202

Mặt bằng căn hộ dự án

căn 3N diện tích 96,95m2

Mặt bằng tòa G1

căn 3N diện tích 96,95m2

Mặt bằng tòa L3

căn 3N diện tích 96,95m2

Thiết kế căn hộ 3 ngủ tòa G1

căn 3N diện tích 96,95m2

Thiết kế căn hộ 2 ngủ + tòa G1

căn 3N diện tích 96,95m2

Thiết kế căn hộ 2 ngủ tòa G1

căn 3N diện tích 96,95m2

Thiết kế căn góc 2 ngủ 2 WC tòa L3

căn 3N diện tích 96,95m2

Thiết kế căn hộ 2 ngủ 2 WC tòa L3

căn 3N diện tích 96,95m2

Thiết kế căn hộ 2N 1WC tòa L3

căn 3N diện tích 96,95m2

Thiết kế căn góc 2N 1WC tòa L3

close